ack
ack

Zasady rekrutacji - praktyki studenckie na Expo 2020 w Dubaju

Jesteś osobą ciekawą świata i ludzi? Lubisz podróżować i chcesz zdobyć międzynarodowe doświadczenie? Reprezentuj Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w Pawilonie Polski podczas najbardziej prestiżowego wydarzenia gospodarczego w 2021 roku! Twórz z nami Expo 2020 w Dubaju!

CO OFERUJEMY:

 • zdobycie niepowtarzalnego doświadczenia podczas największego wydarzenia gospodarczego świata - Expo 2020 w Dubaju,
 • trzymiesięczne, płatne praktyki zagraniczne w Dubaju w Pawilonie Polski,
 • zdobycie doświadczenia w wielokulturowym środowisku pracy (ponad 190 krajów uczestniczących)
 • nawiązanie międzynarodowych znajomości i uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych
  w trakcie trwania Expo.

PRAKTYKANCI OTRZYMAJĄ:

 • stypendium oraz zakwaterowanie na czas realizacji praktyki,
 • bilety lotnicze na trasie Warszawa – Dubaj – Warszawa,
 • ubezpieczenie NNW i KL,
 • pokrycie kosztów badań lekarskich w ramach medycyny pracy,
 • stroje – 3 komplety na osobę,
 • opiekę Opiekuna Praktyk.

WYMAGANIA:

 • gotowość na wyjazd i dyspozycyjność w terminach*:

I tura:   29.09.2021 – 02-01.2022

II tura:  29.12.2021 – 02.04.2022

*  możliwość wyjazdu na jedną turę - 3 miesiące lub na obie tury  – 6 miesięcy,

 • posiadanie statusu studenta UEK na etapie rekrutacji oraz w trakcie realizacji praktyki,
 • uregulowany stosunek z Uczelnią,
 • dyspozycyjność na czas szkoleń i przygotowań do udziału w Expo,
 • chęć i zaangażowanie w pozyskiwanie nowej wiedzy,
 • zgoda Promotora na wyjazd**

      ** dotyczy studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, obrona pracy dyplomowej możliwa jest dopiero po zakończeniu praktyki.

POSZUKUJEMY OSÓB:

 • ze znajomością języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • kreatywnych, gotowych do uczenia się,
 • lubiących pracę z ludźmiin. animatorów kultury, animatorów czasu wolnego, osoby lubiące aktorstwo czy wystąpienia publiczne,
 • posiadających wysokie umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne,
 • o wysokiej kulturze osobistej,
 • z doświadczeniem w zakresie działań marketingowo-promocyjnych (praca na imprezach targowych, współpraca z instytucjami kultury),
 • z doświadczeniem w pracy w środowisku międzynarodowym,
 • dodatkowym (nieobowiązkowym) atutem jest znajomość dodatkowych języków obcych, na poziomie min. B1.

JAK APLIKOWAĆ:

I etap rekrutacji – Akademickie Centrum Kariery:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego online – dostępny dla studentów UEK w serwisie kariery.uek.krakow.pl. Formularz można uzupełnić w terminie od 28.01.2021 do 21.02.2021, po zalogowaniu się na swoje konto (dla nowo zarejestrowanych, formularz będzie dostępny po 24h od dokonania rejestracji),
 2. Przesłanie mailem dokumentów:
 • RODO - Klauzula informacyjna i Oświadczenie – skan podpisanego dokumentu,
 • CV w języku polskim i angielskim,
 • potwierdzenie znajomości języków obcych (scan certyfikatu językowego lub oceny z lektoratu),
 • łączna średnia ocen z I i II stopnia studiów.

Wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: kariery@uek.krakow.pl. W tytule należy wpisać: „Praktyki Expo 2020 w Dubaju – zgłoszenie”. Dokumenty muszą być przesłane w formacie ZIP, z nałożonym na plik hasłem. Hasło do dokumentu trzeba przesłać w kolejnej wiadomości na ww. adres e-mail do dnia 21.02.2021.

II etap rekrutacji (Polska Agencja Inwestycji i Handlu) –  szczegółowe informacje zostaną przekazane wybranym kandydatom.

Finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach dotacji celowej na realizację Zadania zleconego pn. „Organizacja zagranicznych praktyk dla 20 studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w związku z udziałem Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai”.

Logo_ministerstwo_poziom_PL

Akademickie Centrum Kariery UEK 2018
ACK UEK