ack
ack

Absolwenci I stopnia

W 2017 roku I stopień na UEK ukończyło 2790 absolwentów. 69% z nich stanowiły kobiety, a 31% mężczyźni.

liczba absolwentów, płeć

Średnie zarobki brutto wynosiły 2799 zł. Absolwenci, którzy posiadali doświadczenie w pracy na etacie lub w samozatrudnieniu zarabiali średnio 3282 zł brutto. Wynagrodzenie Absolwentów bez takiego doświadczenia wynosiło średnio 2335 zł brutto.

zarobki

Po uzyskaniu dyplomu z I stopnia studiów, absolwenci poświęcali ok. 47% czasu na dalszą naukę (z czego 22% czasu dotyczy łączenia studiów z pracą). 41% czasu po dyplomie przeznaczone jest na pracę (głównie etatową). 54% absolwentów zdecydowało się na kontynuowanie nauki.

czas po dyplomie

Źródło danych: ela.nauka.gov.pl

Akademickie Centrum Kariery UEK 2018
ACK UEK