ack
ack

Nowa procedura przygotowania dokumentów

Procedura przygotowania dokumentów do wyjazdów zagranicznych Erasmus+ zgodnie z: Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-51/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku zmieniające i uzupełniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-17/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z późn.zm.

Zgodnie z wyżej wspomnianym zarządzeniem, wyjazdy studentów i absolwentów możliwe są jedynie z krajów i do krajów, z którymi przywrócony został ruch graniczny z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarnych. Informacje na temat aktualnej sytuacji w poszczególnych krajach znajdziesz na: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub na stronie Komisji Europejskiej: https://reopen.europa.eu/en

Wzory dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej: https://www.kariery.uek.krakow.pl/ w zakładce  "Erasmus Praktyki 2019/2020" w kolumnie po prawej stronie "Dokumenty do pobrania".


Poniżej przedstawiamy kolejność przygotowania dokumentów do wyjazdu w tym uzyskanie zgody na wyjazd.

 

Krok 1

 • znalezienie pracodawcy, który umożliwi Ci realizację praktyki w firmie,
 • przedłożenie w ACK oświadczenia pracodawcy zagranicznego o sposobie realizacji praktyki „Internship confirmation statement”- skan dokumentu podpisany przez pracodawcę,
 • dostarczenie „Learning Agreement Student Mobility for Traineeships” - skan dokumentu podpisany przez pracodawcę lub oryginał.

Wymienione wyżej dokumenty należy przesłać na adres e-mail: praktykierasmus@uek.krakow.pl. Po zatwierdzeniu dokumentów przez Akademickie Centrum Kariery, możesz ubiegać się o otrzymanie zgody na wyjazd od Prorektora.

 

Krok 2

Przygotowanie i przesłanie do Akademickiego Centrum Kariery poniższych dokumentów na adres praktykierasmus@uek.krakow.pl z dopiskiem w tytule maila nazwisko_podanie:

 • podanie do Prorektora – „Podanie dotyczące wyjazdu zagranicznego na studia/praktyki” – skan dokumentu,
 • oświadczenie dotyczące sytuacji epidemiologicznej - „Oświadczenie (covid-19)” - skan dokumentu.

Akademickie Centrum Kariery zatwierdza podanie, a następnie dostarcza dokumenty do podpisu Prorektora. Wszystkie przypadki wyjazdów studentów są rozpatrywane indywidualnie. Poinformujemy Cię e-mailowo o otrzymaniu zgody na wyjazd lub jej braku. Zgoda na wyjazd przechowywana będzie w Twojej teczce studenta w biurze ACK.

 

Krok 3

Po otrzymaniu zgody Prorektora na wyjazd przygotujemy dla Ciebie umowę. Należy skompletować i przesłać do nas:

 • Oświadczenie o numerze konta bankowego w walucie euro - „Konto bankowe euro” - skan,
 • „Oświadczenie przed praktyką” – skan,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – „ RODO” – skan, oryginał pocztą wraz z umową,
 • Potwierdzenie zgłoszenia podróży z systemu Odyseusz - skan,
 • Zaświadczenie o ukończeniu studiów - absolwenci (studenci - potwierdzenie statusu studenta z dziekanatu) -skan,
 • Kopie karty EKUZ (studenci obowiązkowo, absolwenci opcjonalnie),
 • Ubezpieczenie Euro 26 zawierające KL, OC i NNW (ogólne warunki ubezpieczenia muszą zawierać koszty leczenia za granicą w przypadku zainfekowania koronawirusem) - skan wraz z informacją o zakupionym pakiecie,
 • Wydruk z testu językowego OLS - skan.

Po sprawdzeniu dokumentów otrzymasz e -mailowo od Akademickiego Centrum Kariery umowę w formacie PDF, którą należy wydrukować i podpisać w dwóch egzemplarzach. Zgodę na przetwarzanie danych RODO, należy wydrukować, podpisać i odesłać razem z umową.

 

Adres, na który wyślesz umowę:

Akademickie Centrum Kariery - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Umowę można przynieść osobiście do Sekretariatu Uczelni w zaklejonej i zaadresowanej kopercie na ACK. Sekretariat znajduje się przy bramie wjazdowej od ul. Rakowickiej w domu Ogrodnika, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 15.00.

Pamiętaj o przestrzeganiu zaleceń sanitarnych.

 

Akademickie Centrum Kariery UEK 2018
ACK UEK