ack
ack

Informacje dla studentów i absolwentów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem - Studenci i absolwenci oczekujący na wyjazd.

Komunikat JM Rektora UEK z dnia 9 marca 2020 w sprawie odwołania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów studentów, przeniesienia terminu niektórych wydarzeń oraz postępowania w przypadku pracowników i studentów powracających z zagranicy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem.

Drodzy studenci i absolwenci, przekazujemy Wam decyzję rektora o odwołaniu wyjazdów zagranicznych. Poniżej zamieszczamy link do oficjalnego pisma zamieszczonego na stronie UEK: https://uek.krakow.pl/artykuly/aktualnosci/komunikat-jm-rektora-uek-z-dnia-9-marca-2020

Każdy student, który powrócił z zagranicy, zobowiązany jest zwrócić się niezwłocznie do Prorektora ds. Kształcenia i Studentów, z prośbą o zwolnienie z zajęć na okres 14-dniowej kwarantanny (pro_student@uek.krakow.pl). Formularz zgłoszeniowy dla studentów i doktorantów powracających z zagranicy będzie dostępny na platformie USOS oraz stronie internetowej UEK: https://uek.krakow.pl/artykuly/aktualnosci/komunikat-jm-rektora-uek-z-dnia-9-marca-2020

Osoby zrekrutowane i oczekujące na wyjazd 

Oczekujemy na odwołanie obowiązującego zarządzenia oraz na wznowienie decyzji umożliwiającej wyjazdy na praktyki studenckie oraz absolwenckie. Osoby zrekrutowane do programu Erasmus+ Praktyki przed 1 marca 2020 r. mają wydłużony czas na wyjazd i realizację praktyki do 18 miesięcy od daty obrony. 

 

Akademickie Centrum Kariery UEK 2018
ACK UEK