ack
ack

Komunikat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w sprawie koronawirusa

W związku z komunikatami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego, które występuje w Chinach, Korei Południowej, Włoszech (w szczególności regionach Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze,Tajwanie i Hongkongu. Akademickie Centrum Kariery rekomenduje rozważenie możliwości przełożenia planowanych wyjazdów do instytucji akademickich i naukowych w wyżej wymienionych rejonach świata.

 

Komunikat Narodowej Agencji w sprawie wyjazdów do Włoch

"Zaniechanie planowanego wyjazdu do Włoch lub powrót z Włoch jest indywidualną decyzją każdej osoby. Jeżeli rezygnacja z wyjazdu lub decyzja o wcześniejszym powrocie jest powiązana z poniesionymi już kosztami, których nie da się odzyskać np. od linii lotniczych/agencji ubezpieczeniowej, to sprawa może być potraktowana, jako przypadek tzw. „siły wyższej”.

W celu uznania kosztów za uprawnione należy zwrócić się do NA z pismem uznania przypadku za "siłę wyższą". NA podejmie decyzję w sprawie uznania przypadku za tzw. „siłę wyższą” i określi kwotę poniesionych kosztów, które będą uznane za uprawnione.

W komplecie dokumentów powinny znaleźć się:

  • podanie z uczelni informujące o zaistnieniu danej sytuacji wraz z prośbą o uznanie przypadku za działanie „siły wyższej”;
  •  jeżeli dotyczy - zaświadczenie z instytucji przyjmującej o długości trwania pobytu z podaniem właściwych dat rozpoczęcia oraz zakończenia mobilności;
  • dowody poniesienia kosztów, w tym podróży.

O zamiarze wyjazdu z Włoch należy poinformować lokalne służby sanitarne (sugerujemy poprzez osobę kontaktową ds. Erasmusa w uczelni przyjmującej), a po przyjeździe do kraju sugerujemy kontakt z lokalnym szpitalem lub służbą sanitarną."

Ubezpieczenie

Proszę o sprawdzenie warunków Państwa ubezpieczenia ponieważ ubezpieczyciele obecnie wprowadzili zapisy, że nie ponoszą  odpowiedzialności za koszty leczenia i koszty świadczeń Assistance będących następstwem miedzy innymi epidemii lub skażeń, o ile stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub powszechne ostrzeżenie o grożącym niebezpieczeństwie skażeń zostały ogłoszone przed podróżą Ubezpieczonego.

W obecnej sytuacji Ubezpieczyciel będzie się mógł powołać na  fragment o „powszechnym ostrzeżeniu o grożącym niebezpieczeństwie” na podstawie komunikatów ogłaszanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, w zawiązku z tym zachorowania wywołane koronawirusem COVID-19 zostają wyłączone z ubezpieczenia.

Osoby planujące podróż do innych krajów, w których wystąpiły przypadki koronowirusa, proszone są o bieżące śledzenie komunikatów na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/)  i zaleceń dla podróżujących na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych).

Polecamy także zapoznanie się z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2)

Kolegium Rektorów uczelni krakowskich podjęło decyzję, że wszelkie wyjazdy studentów do krajów z listy publikowanej na stronach GIS zostają wstrzymane do odwołania. Osoby, które powracają z tych krajów są zwolnione z uczestnictwa w zajęciach i powinny pozostać w domu przez okres 14 dni od momentu powrotu do Polski.

 

Akademickie Centrum Kariery UEK 2018
ACK UEK