ack
ack

Wyjazdy na praktykę Erasmus+ do Wielkiej Brytanii a Brexit

Podczas bieżącej rekrutacji możnaaplikować na wyjazd do Wielkiej Brytanii, tak jak do innych krajów lecz z zastrzeżeniem, że dotychczasowe zasady mają zastosowanie dopóki UK jest członkiem UE.

Informujemy, że na dzień dzisiejszy mogą być realizowane jedynie wyjazdy, które rozpoczną się przed rzeczywistą datą wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Nie możemy jednak wskazać konkretnej daty, ponieważ jest ona jedynie planowana – aktualnie na 31 października 2019 r., jednak sytuacja jest bardzo dynamiczna i może się zmienić.

 

Prosimy wziąć pod uwagę, że koszty związane z planowanym wyjazdem (np. biletu, zakwaterowania, kaucji, itp.) w przypadku nastąpienia  Brexitu przed rozpoczęciem mobilności, zostaną  poniesione przez Państwa na własną odpowiedzialność, co oznacza że nie zostaną pokryte przez Uczelnię.

Graniczna dzienna data gwarantująca uprawnienie mobilności, jako wynik politycznych decyzji, jest niezależna od decyzji podejmowanych w programie Erasmus +. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w realizacji planowanych wyjazdów do Wielkiej Brytanii. Wszystkie kraje uczestniczące w programie E+ są w podobnej sytuacji.

 

Informacje na temat programu E+ w kontekście Brexitu KE

 

Akademickie Centrum Kariery UEK 2018
ACK UEK