ack
ack

Bieżąca rekrutacja

Chcesz wyjechać na praktyki już w najbliższe wakacje? A może jesteś na ostatnim roku studiów i chcesz zrealizować praktykę nawet do 12 miesięcy po ukończeniu studiów?
Aplikuj do 23 maja!

Bieżąca rekrutacja dotyczy praktyk studenckich i absolwenckich.

SZUKAJ PRACODAWCY JUŻ TERAZ!
Im wcześniej zaczniesz szukać pracodawcy, tym większa szansa na znalezienie atrakcyjnych praktyk, także z wynagrodzeniem. Najlepiej, abyś miał firmę czy instytucję przyjmującą już na etapie rekrutacji, ponieważ od ogłoszenia jej wyników, do wyjazdu pozostanie niewiele czasu. Znalezienie pracodawcy na etapie rekrutacji jest dodatkowo punktowane! Sprawdź jak szukać pracodawcy.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Zapraszamy do składania dokumentów jedynie w godzinach konsultacji, w każdy wtorek i czwartek, w godz. 13-15, do pok. K2 w budynku Księżówka.

Poza godzinami konsultacji można pozostawiać podpisany komplet dokumentów z dopiskiem „ACK - praktyki Erasmus+” w SEKRETARIACIE UCZELNI.

PROFIL UCZESTNIKA
Aby zostać uczestnikiem programu:

 • musisz być osobą pełnoletnią;
 • musisz posiadać status studenta UEK (dowolnego stopnia: I, II, III; studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych);
 • musisz mieć ukończony minimum pierwszy rok studiów I stopnia;
 • jeśli wyjeżdżasz jako student II stopnia, musisz mieć ukończony I semestr studiów magisterskich;
 • przed wyjazdem musisz mieć uregulowany stosunek do uczelni oraz zaliczony ostatni semestr studiów poprzedzający wyjazd;
 • w trakcie wyjazdu nie możesz przebywać na urlopie dziekańskim ani być urlopowany.
 • w terminie odbywania praktyki uczestnicy nie możesz brać udziału w innym programie zagranicznym realizowanym przez UEK, ani w innym programie finansowanym z Funduszy Europejskich;
 • możesz posiadać dowolne obywatelstwo. Jeżeli posiadasz obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego UE lub EOG, koniecznie sprawdź zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku planowanym pobytem jako uczestnik programu Erasmus+.

Aby wziąć udział w programie, wystarczy w terminie rekrutacji:

 1. wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny po zalogowaniu w Twoim profilu, w sekcji "Ankiety i formularze";
 2. dostarczyć do Akademickiego Centrum Kariery komplet dokumentów:
  Dokumenty wymagane:
  CV w języku angielskim;

  zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta oraz o łącznej średniej ocen za cały dotychczasowy okres studiów (czyli w przypadku studiów II stopnia – zaświadczenie za I i II stopień);
  - poświadczenie znajomości języka obcego (np. certyfikat językowy lub ocena z lektoratu);
  - zgoda na przetwarzanie danych (do pobrania);
  - lista kontrolna do rekrutacji (do pobrania);
 1. Dokumenty dodatkowo punktowane:
  - Learning Agreement for Traineeships
   - Porozumienie o programie praktyk (Section to be completed BEFORE THE MOBILITY, do pobrania). 

  - potwierdzenie przez określoną jednostkę UEK aktywnej pomocy w promocji uczelni lub wolontariacie (także poz Uczelnią), wg następującej punktacji:
 • 0,5 - drobna pomoc, ulotki, jednorazowa akcja
 • 1 - działanie krótkoterminowe - ważna rola (np. koordynator),
 • 1,5 - do 1 miesiąca
 • 2 - od 1 do 2 miesięcy
 • 2,5 - od 2 do 3 miesięcy
 • 3 - powyżej 3 miesięcy

Wszystkie załączniki w postaci zaświadczeń, referencji, certyfikatów czy innych dokumentów, powinny być kopiami oryginalnych egzemplarzy. Oryginały prosimy przedstawić jedynie do wglądu. 

Podczas rekrutacji sprawdzamy, czy spełniasz formalne warunki udziału w programie. O tym czy wyjazd dojdzie do skutku, decydujesz Ty znajdując pracodawcę. Jeśli zostałeś zakwalifikowany do programu i masz pracodawcę, z pewnością otrzymasz grant na praktykę.

LEARNING AGREEMENT
Dokument Learning Agreement for Traineeships, czyli Porozumienie o programie praktyk, jest najważniejszym dokumentem w programie praktyk Erasmus+.

Learning Agreement for Traineeships składa się z 3 części:

 1. Przed praktyką wypełniamy tylko część BEFORE THE MOBILITY, jest ona obowiązkowa.
 2. DURING THE MOBILITY – ta część powinna być wypełniona, jeśli zachodzą jakiekolwiek zmiany w trakcie praktyki. Należy ją przesłać do akceptacji ACK najpóźniej na miesiąc przed planowanym zakończeniem praktyki.
 3. AFTER THE MOBILITY czyli certyfikat z praktyki – jest częścią obowiązkową, którą pracodawca wypełnia i podpisuje najwcześniej w ostatnim dniu praktyki.

Prosimy wypełniać komputerowo wszystkie części dokumentu Learning Agreement for Traineeships, niestety dokument wypełnione odręcznie nie będzie mógł zostać uznany.

Podczas jednej rekrutacji można aplikować na jeden wyjazd na praktykę.

Akademickie Centrum Kariery UEK 2018
ACK UEK