ack
ack

Informacje dla osób zakwalifikowanych do programu praktyk zagranicznych Erasmus+

Jesteś już zakwalifikowany do programu, od wyjazdu na praktykę dzieli Cię dosłownie kilka kroków. 
Zanim spakujesz walizki, dowiedz się, jak sfinalizować wyjazd ;)

ZADEKLAROWANIE PRACODAWCY

Jeśli nie udało Ci się znaleźć pracodawcy w terminie rekrutacji, a jesteś zakwalifikowany do programu, Akademickie Centrum Kariery wyznacza termin znalezienia pracodawcy. W ten sposób zyskujesz dodatkowy czas na poszukiwania miejsca praktyk. Ten czas jest jednak ograniczony kalendarzem programu, więc jeśli nie zadeklarujesz pracodawcy w określonym terminie, Twoje miejsce zajmą kolejni uczestnicy. Informacja o trminie została wysłana na Twoją skrzynkę e-mail, możesz go też znależć w sekcji Ważne terminy

DOKUMENTY

Przed praktyką:

 1. pobierz z naszej strony Learning Agreement for Traineeships,
 2. wypełnij szarą część swoimi danymi w formacie word;
 3. wyślij ją do pracodawcy w formacie word;
 4. poproś pracodawcę o wypełnienie niebieskiej części, podpisanie i odsłanie skanu;
 5. wydrukuj kompletny dokument, podpisz i dostarcza do biura ACK;

W trakcie praktyki:

 1. po pierwszym miesiącu praktyki uczestnik wypełnij obowiązkowy Kwestionariusz z praktyki,
 2. jeśli zachodzą jakiekolwiek zmiany dotyczące realizacji praktyki, prześlij mailem wypełnioną i podpisaną przez pracodawcę część Learning Agreement DURING THE MOBILITY, w celu zaakceptowania zmian przez ACK, w terminie do miesiąca przed zakończeniem praktyki.

Rozliczenie końcowe po zakończeniu praktyki:

Prosimy o rozliczenie praktyki w terminie do miesiąca od jej zakończenia (a praktyki trwającej do września – najpóźniej do 10 dni od jej zakończenia). W tym terminie prosimy o:

 1. wypełnienie online Participant Report Form po otrzymaniu wiadomości z systemu z linkiem do ankiety;
 2. ponownie wypełnienie testu językowego The Online Linguistic Support (OLS) po otrzymaniu wiadomości z systemu z linkiem do testu;
 3. dostarczenie do ACK zaświadczenie o statusie studenta z dziekanatu (w przypadku studentów);
 4. dostarczenie do ACK oryginał Learning Agreement for Traineeships (wszystkich wymaganych części w wersji papierowej z oryginalnymi podpisami, nie może to być skan, zdjęcie ani inna kopia). Warto poprosić Pracodawcę o dokumenty w 2 egzemplarzach (zwłaszcza cz. AFTER THE MOBILITY), ponieważ zatrzymujemy oryginał, a certyfikat z praktyki zapewne przyda się w przyszłości.

 

TESTY JĘZYKOWE
Każdy uczestnik programu Erasmus+ przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności,  wypełnia test biegłości z języka, w którym będzie odbywał praktykę za granicą. Dostęp do testu on-line zostanie wysłany na Twój adres e-mail przed i po praktyce.
Test ma na celu określenie poziomu znajomości języka obcego i jego wynik nie wpływa w żaden sposób na uczestnictwo w programie Erasmus+.
Studenci, którzy najsłabiej napiszą test, otrzymają licencje na obowiązkowy kurs on-line pomagający w nauce języka.

 

PODPISANIE UMOWY
Najważniejszą
 formalnością przed wyjazdem jest podpisaniem umowy z Uczelnią. Najlepiej zrobić to 2-3 tygodni dni przed rozpoczęciem praktyki, podczas konsultacji Erasmus+.

Przed spotkaniem mającym na celu podpisaniem umowy prosimy o:

 1. wcześniejszą informację o tym zamiarzeabyśmy mogli wygenerować test językowy;
 2. przesłanie mailem uzupełnionego pliku oświadczenia o numerze konta bankowego w wersji .doc .

Do podpisania  umowy wymagane jest dostarczenie do ACK następujących dokumentów:

 • podpisanego Oświadczenia o numerze konta bankowego;
 • Learning Agreement for Traineeships;
 • zgody z dziekanatu na ITZ* (w przypadku wyjazdu studenta w trakcie roku akademickiego). 
  Zgoda jest udzielana na podstawie zaświadczenia wystawionego przez ACK. Jeśli planujesz wyjazd po sesji egzaminacyjnej i zakończeniu zajęć, wystarczy poinformować dziekanat.
 • zaświadczenia z dziekanatu o zaliczeniu ostatniego semestru poprzedzającego wyjazd;
 • zgody promotora na wyjazd - jeśli studiujesz na ostatnim roku i wyjeżdżasz jako student;
 • zaświadczenia o ukończeniu studiów – jeśli wyjeżdżasz na praktykę absolwencką;
 • kopii karty EKUZ – kartę można wyrobić w oddziale NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, na podstawie zaświadczenia wystawionego przez ACK;
 • kopii polisy ubezpieczeniowej NNW, KL i OC w miejscu pracy;
 • wydruk potwierdzenia rezerwacji z systemu MSZ - Odyseusz;
 • wydruku certyfikatu językowego z sytemu The Online Linguistic Support (OLS);
 • Oryginałów do wglądu.

 Każda osoba wyjeżdżająca na praktyki, powinna zadbać o uporządkowanie wszelkich spraw związanych z organizacją studiów, by po powrocie uniknąć niespodzianek. Zachęcamy do kontaktu ze swoim dziekanatem w celu uzyskania informacji na temat uregulowania spraw studenckich przed wyjazdem i ewentualnej kontynuacji nauki po powrocie.

Prosimy o załatwianie wszystkich spraw związanych z programem praktyk Erasmus w godzinach konsultacji we wtorki i czwartki w godz. 13-15.

Akademickie Centrum Kariery UEK 2018
ACK UEK