Praktyki Erasmus+ dla absolwentów

Aby wyjechać na praktykę jako absolwent, należy wziąć udział w rekrutacji będąc na ostatnim roku studiów i posiadając status studenta. Praktykę absolwencką możesz rozpocząć już po zakończeniu studiów i zakończyć przed upływem 12 miesięcy od tej daty, w ramach jednej edycji programu. Za moment ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym. 

Jeśli wyjeżdżasz na praktykę absolwencką, a zamierzasz kontynuować naukę na kolejnym stopniu studiów, zaplanuj wyjazd tak, aby nie kolidował z zajęciami. Pamiętaj, że wyjazd na praktykę absolwencką po studiach licencjackich, nie jest usprawiedliwieniem nieobecności na zajęciach w ramach studiów magisterskich. W przypadku praktyk absolwenckich, zalecany okres między zakończeniem studiów (obroną pracy) a wyjazdem wynosi minimum 2 tygodnie.

Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi wyjazdów.