ack
ack

Badanie Losów Absolwentów UEK

 Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego są dostępne raporty z Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych: http://ela.nauka.gov.pl

Raport z Badania Losów Absolwentów UEK

Poniżej zamieszczamy raporty z Badania Losów Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za lata:

 

 

 

 

 

Akademickie Centrum Kariery UEK 2018
ACK UEK