Kariera urzędnika

Praktyki w ministerstwach

 

Praca w instytucjach unijnych

Praca w urzędach

Główny Urząd Statystyczny

Urząd Miasta Krakowa

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Narodowy Bank Polski

Narodowy Fundusz Zdrowia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Regulacji Energetyki

Wyższy Urząd Górniczy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Staże i praktyki w instytucjach międzynarodowych: http://czytelnia.frse.org.pl/staze-i-praktyki-w-instytucjach-miedzynarodowych-1/