ack
ack

Przedsiębiorczość

1. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - są praktyczną szkołą prowadzenia biznesu dla startupów opierającą się o model preinkubacji AIP (Firma bez ZUS), który polega na udostępnianiu początkującym przedsiębiorcom osobowości prawnej Fundacji AIP w celu realizacji swoich biznesów. Więcej informacji: https://inkubatory.pl/ oraz http://aipkrakow.pl/

2. Dział Nauki i Transferu Wiedzy UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oferuje swoje usługi przedsiębiorcom oraz instytucjom otoczenia biznesu zainteresowanym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. W swojej ofercie Uczelnia realizuje usługi eksperckie, usługi szkoleniowe, prace badawczo-rozwojowe B+R oraz wydaje opinie o innowacyjności.

Więcej informacji: https://biznes.uek.krakow.pl/

3. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego - specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe. Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i pomaga efektywnie inwestować w Małopolsce

Więcej informacji: http://www.marr.pl/

4. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Więcej informacji: http://www.mcp.malopolska.pl/

5. Polska Przedsiębiorcza - ekosystem dla startupów, oferujący narzędzia do testowania, inwestowania oraz rozwijania biznesu. PP opiera się na 3 filarach: AIP, AIP Business Link oraz AIP Seed Capital. W ramach Społeczności Polski Przedsiębiorczej rozwija się niemal 3.000 przedsiębiorców i niemal 2.000 firm, które działają przy wsparciu 3 podmiotów.

Więcej informacji: http://www.polskaprzedsiebiorcza.pl/

6. Punkt Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa

Więcej informacji: http://www.bip.krakow.pl/?mmi=479

Akademickie Centrum Kariery UEK 2018
ACK UEK