ack
ack

Studenci z niepełnosprawnościami

Praktyki zagraniczne

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie umożliwia wyjazdy na stypendia zagraniczne (studia, praktyki) do wielu krajów europejskich. w ramach programu Erasmus+. Dla studentów z niepełnosprawnościami został utworzony odrębny fundusz (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), który umożliwia pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem. Poznaj więcej szczegółów na temat wyjazdów.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK

Zadaniem Biura jest udzielanie pomocy i wparcia studentom niepełnosprawnym zarówno w sprawach związanych z kształceniem, jak i integracją w środowisku akademickim. Biuro podejmuje działania mające na celu podniesienie kwalifikacji studentów na rynku pracy. Zajmuje się również organizacją kursów, zajęć sportowych, obozów integracyjno-adaptacyjnych, Krakowskich Dni Integracji oraz redagowaniem Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych. Więcej informacji: http://www.bon.uek.krakow.pl/

Portale internetowe, organizacje, urzędy

Przedstawiamy portale, urzędy oraz organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnością w wejściu na rynek pracy:

Chcesz kogoś dodać do tej listy? Wyślij nam informację na adres kariery@uek.krakow.pl 

Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy

... to szansa dla studentów ostatnich lat i absolwentów uczelni wyższych na uzupełnienie lub podniesienie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego i opracowanie długoterminowego planu rozwoju drogi zawodowej. Wszystkie działania przyczynią się do podjęcia satysfakcjonującego zatrudnienia. Przeczytaj więcej na temat projektu.

Akademickie Centrum Kariery UEK 2018
ACK UEK