ack
ack

Polityka Prywatności

Akademickie Centrum Kariery UEK chroni prywatność użytkowników serwisu www.kariery.uek.krakow.pl.

Charakter gromadzonych danych

 1. Dane osobowe dostarczone przez użytkownika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) są traktowane jako informacje poufne i nie są udostępniane osobom trzecim, firmom ani organizacjom. Służą one tylko i wyłącznie do komunikacji z użytkownikami serwisu ACK.
 2. Gromadzone dane osobowe mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania opinii użytkowników serwisu ACK na potrzeby badania losów absolwentów UEK lub do personalizacji zawartości strony internetowej ACK.

Sposób wykorzystywania danych osobowych

 1. Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji wykorzystywane są do autoryzacji konta użytkownika
  umożliwienia zalogowania się do systemu (potwierdzenie statusu studenta/absolwenta UEK). Właściciel serwisu UEK nie będzie przekazywać oraz sprzedawać danych użytkowników serwisu podmiotom trzecim.
 2. Dane osobowe użytkowników serwisu będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z działalnością serwisu www.kariery.uek.krakow.pl tj. :
 • identyfikacji użytkowników w momencie tworzenia konta,
 • umożliwienia użytkownikom aplikowania do ofert pracy, praktyk, staży,
 • wysyłki newslettera (informacje związane z działalnością Akademickiego Centrum Kariery, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie),
 • umożliwienia Pracodawcom zamieszczania ofert pracy, praktyk, staży,
 • przekazywania użytkownikom serwisu  informacji o współpracy w ramach realizowanych projektów (wydarzenia rekrutacyjne, szkolenia i doradztwo zawodowe, spotkania ze studentami/firmami).
 1. Dane zbierane w trakcie korespondencji z użytkownikiem będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania użytkownika.
 2. Jeżeli użytkownik zapisał się na otrzymywanie Newslettera lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, jego dane zostaną wykorzystane w celu wysłania Newslettera.
 3. Student/absolwent składa swoją aplikację bezpośrednio do pracodawcy - za pośrednictwem serwisu. Właściciel serwisu nie będzie przechowywał dokumentów aplikacyjnych studentów/absolwentów.
 4. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Administrator serwisu może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Sposób kontaktowania się z użytkownikami serwisu:

 1. Administrator serwisu informuje zainteresowanych użytkowników drogą mailową o organizowanych szkoleniach
  i warsztatach, spotkaniach z pracodawcami, wydarzeniach rekrutacyjnych, programach edukacyjnych oraz innych usługach świadczonych przez ACK.
 2. Administrator serwisu może również kontaktować się z użytkownikami telefonicznie, jeżeli będzie w posiadaniu ważnych dla użytkownika informacji.

Edycja danych użytkownika

 1. Użytkownik serwisu ma prawo wglądu w przekazane dane osobowe oraz do ich modyfikacji.
 2. Student ma prawo aktualizacji i zmiany danych osobowych poprzez kontakt z właściwym dziekanatem.
 3. Absolwent ma prawo modyfikować wszystkie dane osobowe na swoim profilu.
 4. Pracodawca może modyfikować dane firmy.
 5. Przedstawiciel pracodawcy może modyfikować dane teleadresowe w zakresie własnego profilu.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Strona internetowa ACK może wykorzystywać ciasteczka, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania ze strony ACK. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Zabezpieczenie danych osobowych

Po zalogowaniu użytkownika komunikacja pomiędzy przeglądarką a serwerem będzie odbywać się po protokole https (szyfrowana za pomocą certyfikatu SSL). Dodatkowo bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany polityki prywatności.

Właściciel/Administrator serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt adminkariery@uek.krakow.pl.

Akademickie Centrum Kariery UEK 2018
ACK UEK