ack
ack

Badanie online – absolwenci

Na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego realizuje wspólnie z IDEA Instytut badanie ewaluacyjne pt. Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego POWER w obszarze szkolnictwa wyższego. Jeden z modułów badania ma charakter monitoringu karier zawodowych absolwentów uczelni.

Głównym celem badania jest monitoring sytuacji zawodowej absolwentów uczelni oraz ocena ich kompetencji. Zebrana wiedza zostanie wykorzystana do ewaluacji prowadzonych przez NCBR działań oraz do programowania kolejnych projektów służących podnoszeniu kompetencji studentów i absolwentów.

Absolwentom wypełniającym ankietę gwarantujemy pełną anonimowość. Wyniki badania będą przedstawiane bez podawania danych, które umożliwiłyby identyfikację respondentów oraz konkretnych uczelni. Przypominamy, że odpowiedzi respondentów są poufne i objęte tajemnicą statystyczną.

Kwestionariusz w formie elektronicznej został opracowany przez Biuro Badań Społecznych Obserwator z Krakowa - realizatora badań terenowych. 

W razie pytań dotyczących realizacji badania prosimy o kontakt pod adres mailowy: bbs@obserwator.com.pl<mailto: bbs@obserwator.com.pl> lub numer telefonu 12 398 38 10.

LINK DO WYPEŁNIENIA ANKIETY:

https://www.surveymonkey.com/r/obserwator2018 

Akademickie Centrum Kariery UEK 2018
ACK UEK