ack
ack

Weź udział w panelu dyskusyjnym pt. „Mediacja i jej korzyści z różnych perspektyw”

Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie zaprasza absolwentów studiów na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, prawo, itp. lub studiów podyplomowych z zakresu alternatywnych metod rozstrzygania sporów do udziału w panelu dyskusyjnym nt. „Mediacja i jej korzyści z różnych perspektyw”, który odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 roku (czwartek) w siedzibie Klubu Adwokatów przy ul. Sławkowskiej 1 w Krakowie.

 

Panel dyskusyjny stanowić ma forum wymiany doświadczeń pomiędzy interesariuszami mediacji w sprawach gospodarczych. Każde z wystąpień wskazanych w programie wydarzenia zakończone będzie otwartą dyskusją. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się pod linkiem: http://www.iph.krakow.pl/o-izbie/aktualnosci/802-panel-dyskusyjny-mediacja-i-jej-korzysci-z-roznych-perspektyw-13-grudnia.html

Akademickie Centrum Kariery UEK 2018
ACK UEK