Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Opis Programu

Akademickie Centrum Kariery opracowało projekt w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „TRANSFER INNOWACJI POPRZEZ STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH – PROJEKT STAŻY INNOWACYJNYCH” (Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy). Działanie to umożliwia organizację staży absolwenckich w firmach, zainteresowanych rozwojem współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym, a przede wszystkim w przedsiębiorstwach nastawionych na wdrażanie szeroko pojętych innowacji. Staże dla absolwentów szkół wyższych mają służyć transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorstwami, przynosząc obopólne korzyści.

 W projekcie staży innowacyjnych mogą brać udział absolwenci Akademii Ekonomicznej w Krakowie, którzy obronili pracę dyplomową w ciągu ostatnich dwóch lat, są osobami pozostającymi bez zatrudnienia ale nie posiadają statusu osoby bezrobotnej i nie są zarejestrowani we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Pracy.

Program staży powinien dotyczyć realizacji projektu, ściśle wpisującego się w strategię rozwoju firmy. Rezultatem projektu będą innowacyjne rozwiązania, których wdrożenie podniesie jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwiększy jego konkurencyjność, czy wpłynie pozytywnie na efektywność procesu zarządzania firmą. Pojęcie innowacji w świetle ZPORR rozumiane jest, zatem bardzo szeroko, a konkretne projekty staży mogą dotyczyć m.in.:

- stworzenia/udoskonalenia strony WWW;
- opracowania nowego produktu/usługi;
- opracowania usprawnień organizacyjnych;
- rozpoczęcia stałej współpracy z uczelniami lub ośrodkami badawczymi w celu uzyskania doradztwa technicznego;
- przygotowania do uczestnictwa w imprezach wystawienniczo-targowych;
- rozpoczęcia współpracy międzynarodowej/rozszerzenia działalności na zagraniczne rynki.
i wielu innych działań, które wprowadzają nową jakość do funkcjonowania firmy.
Kluczową rolę w realizacji projektu będą odgrywały zespoły ds. innowacji, w skład, których wejdą następujące osoby: stażysta, pracownik firmy oraz doradca wyłoniony spośród pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Zakres usług doradczych świadczonych przez pracowników naukowych AE będzie dotyczył dziedziny związanej z działaniami innowacyjnymi realizowanymi w ramach stażu.

Po ukończeniu stażu Akademia Ekonomiczna wspólnie z firmami przygotuje certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zawierające informacje o zadaniach realizowanych przez absolwenta oraz kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych nabytych podczas stażu.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 49 staży o długości od 6 do 18 miesięcy, w 15 małopolskich firmach.

Partnerzy projektu:
A1 Europe Sp. z o.o.
AbaCo Holding Sp. z o.o.
Ahold Polska Sp. z o.o.
Części Tir Chlebek S.J.
Ekoconsultant Sp. z o.o.
IT Vision Sp. z o.o.
jB consulting
LCS Logistics Sp. z o.o.
Lynka Sp. z o.o.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Model Promotion Group
Motorola Polska Electronics Sp. z o.o.
Strategie Personalne
Via.Mar Sp. z o.o.
VISIT.PL Sp. z o.o.

Podsumowanie zrealizowanych staży