Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Projekty Zrealizowane projekty Program Leonardo da Vinci "Rozwój kompetencji zawodowych w MSP na rynku Unii Europejskiej"

"Rozwój kompetencji zawodowych w MSP na rynku Unii Europejskiej"

Rozwój kompetencji zawodowych w MSP na rynku Unii Europejskiej (X.2004 - III.2006).

Projekt "Rozwój kompetencji zawodowych w MSP na rynku Unii Europejskiej" powstał w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną, młodą i dynamiczną kadrę dla MSP, która byłaby przygotowana do konkurowania na wspólnym rynku europejskim.
Miejscem międzynarodowego transferu wiedzy i innowacji miał być sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowiący najliczniejszą grupę pracodawców dla absolwentów uczelni wyższych. Proces integracji stwarza firmom sektora MSP szansę rozwoju, ale także stawia im większe wymagania związane z dostosowaniem się do standardów europejskich. W obliczu tych uwarunkowań rośnie znaczenie dobrze przygotowanej kadry, posiadającej aktualną wiedzę ekonomiczną uzupełnioną o doświadczenie zawodowe, zdobyte w dobrze zarządzanych firmach. Beneficjantami projektu będą studenci 3 i 4 roku Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiujący na wydziale Ekonomii, Zarządzania lub Finansów, którzy wiążą swoje plany zawodowe z sektorem MSP. Warunkiem uczestnictwa będą dobre wyniki w nauce przedmiotów ekonomicznych oraz dobra znajomość języka obcego wymaganego na praktyce w danym kraju UE. Celem projektu jest doskonalenie systemu kształcenia oraz szkolenia zawodowego w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, umożliwiającego dostosowanie się absolwentów uczelni do wymogów rynku pracy.
Odbycie praktyk w MSP krajów UE pozwoli beneficjantom poprawić umiejętności interpersonalne oraz rozwinąć kompetencje zawodowe przydatne na europejskim rynku.Wszyscy partnerzy zagraniczni mają doświadczenie w organizacji programów praktyk dla studentów z zagranicy i doceniają możliwość współpracy w ramach programu Leonardo da Vinci z kandydatami z krajów przedakcesyjnych. Nawiązanie kontaktów z polskimi studentami pozwoli im zgłębić posiadaną wiedzę o potencjale kadrowym krajów Europy Środkowej, a także umożliwi nawiązanie wielu kontaktów, które mogą zaowocować w przyszłości szerzej zakrojoną współpracą gospodarczą. Uczestnictwo w programie praktyk zagranicznych w ramach Leonardo da Vinci II jest dla studentów niepowtarzalną szansą zdobycia doświadczenia zawodowego w europejskich MSP, z którymi w przyszłości będą współpracować przedsiębiorcy z naszego regionu. Małopolskie MSP, w których będą pracować absolwenci AE będą musiały także konkurować z firmami europejskimi w obliczu rozszerzenia Unii Europejskiej. Poznanie metod zarządzania firmami sektora MSP w UE, zaznajomienie się z innowacjami i technologiami stosowanymi w firmach oraz uzupełnienie wiedzy teoretycznej ze studiów solidną praktyką zawodową umożliwi przygotowanie beneficjentów do pracy w sektorze MSP po zakończeniu studiów. Beneficjanci Ci będą przygotowani do sprostania standardom unijnym w wielu dziedzinach funkcjonowania i zarządzania firmami, w których znajdą zatrudnienie, a także - w tych, które sami otworzą.
Projekt będzie realizowany zarówno w Polsce, jak też w sześciu krajach Unii Europejskiej, w których odbędą się praktyki. Początkowe etapy projektu zostaną wdrożone na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a od momentu wyjazdu beneficjentów i rozpoczęcia praktyk – większość działań będzie realizowana za granicą przy ścisłej współpracy wszystkich partnerów z promotorem.