Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Projekty Postaw na swój rozwój Badanie Losów Absolwentów Badanie losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Badanie losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Badanie losów absolwentów jest działaniem, które pozwoli na lepsze dopasowanie oferty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie do potrzeb studentów oraz pracodawców. Obejmuje ono przeprowadzenie badań ankietowych wśród absolwentów naszej uczelni w dwóch okresach. Pierwsze badanie odbywać się będzie bezpośrednio po zakończeniu studiów drugie zaś w okresie ok. 1-2 lat od ich ukończenia. W ankiecie przesłanej zaraz po zakończeniu studiów pytać będziemy w głównej mierze o oczekiwania względem przyszłej pracy, ocenę jakości kształcenia, aktywność w trakcie studiów oraz o wsparcie jakie uzyskaliście w ich trakcie. Druga ankieta dotyczyć będzie realizowanych przez Was obowiązków zawodowych, zajmowanego stanowiska, zgodności rozwoju kariery zawodowej z oczekiwaniami oraz oceny kształcenia z punktu widzenia osoby, która posiada już doświadczenia zawodowe.


Pozyskane informacje pozwolą na dookreślenie, jakie działania podejmowane przez studentów są najbardziej efektywne z punktu widzenia rozwoju kariery zawodowej oraz jakiego wsparcia powinna udzielać uczelnia, zarówno podczas studiów jak i po ich zakończeniu, by lepiej przygotować absolwentów do podjęcia pracy.

Prowadzone badania będą również istotnym źródłem wymiany informacji pomiędzy absolwentami i studentami. Bazując na realizowanych przez poszczególne osoby działaniach w trakcie i po zakończeniu studiów możliwe będzie dookreślenie, co należy zrobić, by osiągnąć zaplanowany sukces. Jako główne korzyści, które mogą osiągnąć studenci i absolwenci UEK w wyniku prowadzonych badań, wskazać należy określenie:

- głównych kierunków rozwoju kariery zawodowej osób, które wybrały podobną ścieżkę kształcenia,

- działań podejmowanych przez obecnych absolwentów, sprzyjających pozyskiwaniu zatrudnienia w zaplanowanych zawodach lub przedsiębiorstwach,

- aktywności w trakcie studiów, które zwiększają szansę na zatrudnienie i realizacje zaplanowanej ścieżki rozwoju zawodowego,

- ewentualnych trudności w funkcjonowaniu na rynku pracy, z jakimi spotykają się absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Biorąc pod uwagę korzyści jakie możliwe są do osiągnięcia przez studentów i absolwentów, Uniwersytet Ekonomiczny oraz inne jednostki uczelniane  (np. Akademickie Centrum Kariery) zachęcamy wszystkich studentów do zarejestrowania swojego konta w serwisie www.kariery.uek.krakow.pl i wypełniania ankiet badających losy absolwentów, które uruchamiane są po zakończeniu studiów.

Opracował mgr Urban Pauli