Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Szkolenia Doradztwo zawodowe dla licealistów
 

Doradztwo zawodowe dla licealistów

Zastanawiasz się nad wyborem uczelni i przyszłego zawodu?
Chcesz dowiedzieć się jak skutecznie przygotować się do oczekiwań rynku pracy?
Chcesz określić swoje uzdolnienia i predyspozycje zawodowe?

Poniżej przedstawiamy instytucje skierowane specjalnie do młodzieży działające w województwie małopolskim

I. Regionalne Centrum Informacji Młodzieżowej
Izba Informacji Młodzieżowej
Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana
31-134 Kraków, ul. Basztowa 5
tel./faks +4812 429-65-69

e-mail: rcim@rcim.krakow.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałki, piątki: 10.00-14.00
wtorki, środy, czwartki: 13.00-17.00

Usługi w zakresie:
- pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych dla pracodawcy
- materiały dotyczące rynku pracy
- informacje o zawodach
- porady w zakresie wyboru szkoły, skutecznego poszukiwania pracy, zakładania własnej firmy
- informacje o różnych formach dokształcania i doskonalenia, udostępnianie informatorów wszystkich wyższych uczelni krakowskich, szkół policealnych, przewodników ogólnopolski po wyższych uczelniach
- informacje o wolontariacie

II. Młodzieżowe Biura Pracy

Młodzieżowe Biuro Pracy w Krakowie
Al. Słowackiego 44
Tel/ faks (12) 633 -23-88
e-mail:
mlodbiuropracy@wp.pl

Usługi w zakresie:
- poradnictwo zawodowe
- pośrednictwo pracy
- umożliwianie bezrobotnej młodzieży ze szkół ponad podstawowych zdobycie zawodu

Filie Młodzieżowego Biura Pracy w województwie małopolskim:

 • Młodzieżowe Biuro Pracy - Krzeszowice
  32-065 Krzeszowice, ul. Kościuszki 43
 • Młodzieżowe Biuro Pracy - Myślenice
  32-400 Myślenice, ul. Średniawskiego 32
  tel. /fax. (12) 272 39 90
 • Młodzieżowe Biuro Pracy - Niepołomice
  32-005 Niepołomice, ul. 3 Maja 4
  tel./fax. (12) 281 37 90
 • Młodzieżowe Biuro Pracy - Trzebinia
  32-530 Trzebinia ul. 22 Lipca 5
  tel. (32) 612 23 69
 • Młodzieżowe Biuro Pracy - Klucze
  32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1
  tel. (32) 642 85 08 wew.67
 • Młodzieżowe Biuro Pracy w Nowym Sączu
  ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz,
  tel./fax. (18) 441-35-87
  e-mail: mbpns@poczta.onet.pl
 • Młodzieżowe Biuro Pracy - Nowy Sącz
  33-300 Nowy Sącz ul. Kunegundy 16
  tel./fax. (18) 444-14-59
 • Młodzieżowe Biuro Pracy - Skomielna Biała
  34-714 Skomielna Biała 13
  tel. (18) 268-71-34
 • Młodzieżowe Biuro Pracy - Jabłonka Orawska
  34- 480 Jabłonka Orawska, ul. Sobieskiego 78
  tel. (18 ) 265- 24-83
 • Młodzieżowe Biuro Pracy w Tarnowie
  33-100 Tarnów , ul. Mościckiego 27
  tel./fax. (14) 621-95-64, 621-72-35
  e-mail: centrum@ceip-ohp.tarnow.pl
 • Młodzieżowe Biuro Pracy - Bochnia
  32-700 Bochnia, ul. Wojska Polskiego 3
  tel. (14) 611-19-55
 • Młodzieżowe Biuro Pracy - Żabno
  33-240 Żabno, ul. Jagiełły 16
  tel. (14) 645-69-31
 • Młodzieżowe Biuro Pracy - Brzesko
  32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 33
  tel. (14) 686-23-02

III. Młodzieżowe Centra Kariery

 • Młodzieżowe Centrum Kariery - Myślenice
  ul. Średniawskiego 32
  32-400 Myślenice
 • Młodzieżowe Centrum Kariery - Niepołomice
  ul. 3-go Maja 4
  32-005 Niepołomice

Usługi w zakresie:
- prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego
- udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, zawodach oraz rynku pracy
- przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Indywidualnego Planu Działania
- nauczenie technik autoprezentacji
- przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych
- wykonywanie badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych z wykorzystaniem metod i technik psychologicznych

IV. Centra Edukacji i Pracy Młodzieży

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży - Kraków
           
Dyrektor - Krystyna Rozłonkowska 
            30-018 Kraków , al. Słowackiego 44
            tel./fax. (12) 633-23-88
            e-mail: ceipkrakow@wp.pl 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży - Tarnów 
            Dyrektor - Adam Potempa
            33-100 Tarnów , ul. Mościckiego 27
             tel./fax. (14) 621-95-64
             e-mail: centrum@ceip-ohp.tarnow.pl 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży - Nowy Sącz
            Dyrektor - Agata Fołta
            33-300 Nowy Sącz , ul. Rejtana 18
            tel./fax. (18) 441-35-87
            e-mail: ceipohp@poczta.onet.pl

Usługi w zakresie:
- realizacja zadań z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz w zakresie świadczenia usług edukacyjnych - w szczególności młodzieży na lokalnym rynku pracy
- system pośrednictwa pracy „zastępczej" -pozyskiwanie czasowego zatrudnienia dla młodych ludzi, aby w ten sposób umożliwić zdobycie praktyki zawodowej i nawiązania kontaktów z pracodawcami

V. Kluby Pracy

Klub Pracy - Kraków
e-mail: klubpracyohp@wp.pl
Al. Słowackiego 44
tel./fax. (12) 633 23 88

Usługi w zakresie:
- zajęcia grupowe i porady indywidualne z zakresu planowania kariery zawodowej, organizowanych dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwentów i osób pozostających bez pracy
- szkolenia, spotkania informacyjne dla młodych osób z zakresu efektywnych form i sposobów poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej

Kluby Pracy w województwie małopolskim:

 • Klub Pracy - Myślenice
  32-400 Myślenice, ul. Średniawskiego 32
  tel. /fax. (12) 272 39 90
 • Klub Pracy - Krzeszowice
  32-065 Krzeszowice, ul. Kościuszki 43
 • Klub Pracy - Niepołomice
  32-005 Niepołomice, ul. 3 Maja 4
  tel. (12) 281 37 90
 • Klub Pracy - Trzebinia
  32-530 Trzebinia ul. 22 Lipca 5
  tel. (32) 612 23 69
 • Klub Pracy - Klucze
  32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1
  tel. (32) 642 85 08 w.67
 • Klub Pracy - Oświęcim
  32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10
  tel. /fax. (33) 844 41 45
 • Klub Pracy - Andrychów
  34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 22 A
  tel. /fax. (33) 875 26 22
 • Klub Pracy - Kęty
  32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27 A
  tel. /fax. (33) 845 06 07 fax. (33) 845 26 24
 • Klub Pracy - Nowy Sącz
  33-300 Nowy Sącz , ul. Rejtana 18
  tel./fax. 0-18 /441-35-87
  e-mail: mbpns@poczta.onet.pl
 • Klub Pracy - Skomielna Biała
  34-714 Skomielna Biała 13
  tel. (18) 268-71-34
 • Klub Pracy - Jabłonka Orawska
  34- 480 Jabłonka Orawska, ul. Sobieskiego 78
  tel. (18 ) 265- 24-83
 • Klub Pracy - Tarnów
  33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27
  tel. (14) 621-95-64
  e-mail: centrum@ceip-ohp.tarnow.pl
 • Klub Pracy - Bochnia
  32-700 Bochnia, ul. Wojska Polskiego 1
  tel. (14) 611-19-55
 • Klub Pracy - Żabno
  33-240 Żabno, ul. Jagiełły 16
  tel. (14) 645- 66-79
 • Klub Pracy - Brzesko
  32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 33
  tel. (14) 686-23-02


VI.
Dzielnicowe Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Usługi w zakresie:
- udzielania porad zawodowych uczniom na różnych etapach podejmowania decyzji o wyborze zawodu i szkoły

Adresy wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych można znaleźć w Internecie pod adresem http://www.cmppp.edu.pl/node/19627  lub http://szkolnictwo.pl/index.php?co=listaszkol&typ=15&woj=6

VII.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie
Pl. Na Stawach 1, I piętro pok. 103
tel. 012 424 07 38,
e-mail: centrum@wup-krakow.pl
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu
ul. Węgierska 14
tel. 018 442 91 08
e-mail: krwuno@praca.gov.pl

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
Al Solidarności 5-9
tel. 014 626 99 40
e-mail: ciz.tarnow@wup-krakow.pl

Usługi w zakresie:
- określenie preferencji i predyspozycji zawodowych,
- pomoc w rozpoznaniu rynku pracy pod kątem posiadanych predyspozycji i preferencji zawodowych,
- pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu,
- pomoc w zaplanowaniu kariery zawodowej i ścieżki edukacyjnej,
- pomoc w poznaniu metod i technik poszukiwania zatrudnienia,
- pomoc w opracowaniu życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego,
- pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą

Oferta doradcza i szkoleniowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy skierowana jest głównie do osób dorosłych, poszukujących pracy. Młodzież licealna może natomiast korzystać z sali informacyjnej oraz uczestniczyć  w spotkaniach informacyjnych.