Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Szkolenia Dlaczego warto się szkolić? Dlaczego warto się szkolić?
 

Dlaczego warto się szkolić?

W dzisiejszych czasach, gdy konkurencja na rynku pracy jest coraz większa, koniecznym staje się stałe rozwijanie swoich umiejętności. Aby być jak najbardziej atrakcyjnym w oczach pracodawców, należy wykazać się licznymi cechami, wyróżniającymi spośród innych kandydatów. Nie jest to jednak zadanie łatwe.
Obecnie dostęp do wiedzy jest coraz lepszy, nauka na poziomie wyższym jest dostępna dla wszystkich i bez większych ograniczeń. Tytuł magistra, stanowiące kiedyś o przewadze konkurencyjnej, nie wystarcza już jako atut sam w sobie. Studenci, którzy poważnie myślą o swojej karierze zawodowej, pragnący odnieść sukces, powinni poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności i kompetencje. Oprócz wiedzy, która wciąż jest niezmiernie ważna, liczą się także umiejętności praktyczne. Można je zdobywać, angażując się w rozliczne projekty i rodzaje działalności pozaakademickiej czy praktyki zawodowe. Jest jednak również inna droga ich zdobycia - szkolenia. W ramach szkoleń student może nie tylko zgłębić i ugruntować swoją wiedzę.
Może także w czasie licznych treningów zdobyć nowe i ulepszyć już istniejące umiejętności. Zanim jednak podejmie się decyzję o wzięciu udziału w danym szkoleniu należy zastanowić się nad indywidualnymi potrzebami konkretnej osoby. Czy potrzebuje raczej szkoleń twardych, dostarczających konkretną wiedzę, czy raczej tzw. miękkich, rozwijających kompetencje i umiejętności społeczne czy związane z indywidualnym funkcjonowaniem jednostki. Jeżeli mamy już w głowie wizję swojej ścieżki zawodowej oraz predyspozycji osobistych, zidentyfikowanie swoich potrzeb nie jest trudne. Jeśli nie - musimy rozpoznać swój potencjał. Pomocne może tutaj być spotkanie z doradcą zawodowym. Jeżeli już znamy swoje potrzeby, nie pozostaje nam nic innego niż znalezienie odpowiedniego szkolenia. Tutaj również pomocą może służyć Akademickie Centrum Kariery. ACK umożliwia studentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbywanie szkoleń, które mają rozwinąć umiejętności i pogłębić wiedzę w dziedzinach, które będą przydatne absolwentom w ich pracy zawodowej. Wszelkie szkolenia, oferowane w ramach Centrum, prezentowane są na bieżąco na stronach www.startus.pl. Tu także studenci mają możliwość zdobycia szerszych informacji o programach szkoleń oraz o firmach je prowadzących. Poprzez organizację szkoleń pragniemy wspierać studentów naszej uczelni w ich wysiłkach prowadzących do zdobycia nowych umiejętności i poszerzaniu już posiadanych aby pomagać im w skutecznym wejściu na rynek pracy.