Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna strony z głownej Regulamin

Regulamin

Zasady korzystania z serwisu www.kariery.uek.krakow.pl

 

I.  Zasady ogólne

§ 1

1.      Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu www.kariery.uek.krakow.pl (Serwis).

2.      Serwis jest własnością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK, Właściciel) i jest administrowany przez Akademickie Centrum Kariery UEK (ACK, Administrator).

3.      Użytkownikami serwisu mogą być:

1)    studenci wszystkich lat studiów I i II stopnia UEK (Studenci),

2)    absolwenci UEK (Absolwenci),

3)    pracodawcy (osoby fizyczne i prawne, a także inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które, spełniając wymogi prawne, zatrudniają pracowników oraz są zarejestrowanymi uczestnikami Serwisu; oferujące miejsca pracy praktyk i staży adresowane do studentów, absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) (Pracodawcy)

- (Użytkownicy).

4.      Celem działania Serwisu jest przekazywanie ofert pracy, praktyk i staży od pracodawców do studentów i absolwentów UEK, przekazywanie informacji związanych z działalnością UEK, w szczególności z działalnością ACK, przekazywanie innych treści uznanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie za ważne z punktu widzenia rozwoju zawodowego użytkowników Serwisu.

5.      ACK nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek informacji i ogłoszeń udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

6.      Zabrania się pobierania zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.

7.      Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników serwisu treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez nich usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy ACK.

 

II.  Rejestracja

§ 2

1.      Poprzez Rejestrację Użytkownik akceptuje wszystkie zasady korzystania z Serwisu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.      Niewypełnienie pól oznaczonych jako obowiązkowe prowadzi do przerwania Rejestracji. Pola muszą zawierać tylko dane, które są w danym polu wymagane.

3.      Usunięcie danych z pola obowiązkowego skutkuje utratą możliwości korzystania z Serwisu.

4.      Po Rejestracji student/absolwent nabywa prawa do korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu, takich jak:

1)    aktywowanie i edytowanie własnego Konta Użytkownika;

2)    generator CV – tworzenie i przechowywanie CV w bazie;

3)    dostęp do bazy ofert (przeglądanie, wyszukiwanie oraz odpowiadanie na oferty pracy, praktyk i staży);

4)    dostęp do schowka ofert zapisanych przez studenta/absolwenta (maksymalnie do 20 ofert pracy);

5)    dostęp do listy ofert na które student/absolwent aplikował (przechowywane do 3 miesięcy);

6)    dostęp do katalogu pracodawców;

7)    zapisy na szkolenia/doradztwo zawodowe oraz inne wydarzenia organizowane przez Akademickie Centrum Kariery UEK;

8)    dostęp do szczegółowych informacji o praktykach zagranicznych;

9)    dostęp do ankiet;

10)  dla absolwentów dostęp do ankiety do badania losów absolwentów;

11)  aktywowania Newslettera z wybranymi ofertami pracy;

12)  aktywowania Newslettera z ogólnymi informacjami

13)  dostęp do informacji i narzędzi związanych z rozwojem zawodowym.

5.      Absolwent, który nie zaktywował konta będąc studentem traci możliwość edycji danych i dostępu do swojego konta. Nie dotyczy to Absolwentów, którzy ukończyli studia począwszy od rocznika 2007/2008.

6.      Pracodawca, który nie posiada konta w bazie wypełnia formularz rejestracji podając prawdziwe dane.

7.      Pracodawca posiadający aktywne konto w serwisie może dodać nowego Przedstawiciela Pracodawcy przez wypełnienie odpowiedniego formularza.

8.      Po Rejestracji Pracodawca nabywa prawa do korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu, tj.:

1)    tworzenia i modyfikowania własnego Konta Pracodawcy;

2)    bezpłatnej publikacji ofert praktyk i staży w Serwisie;

3)    zarządzania opublikowanymi przez siebie ofertami pracy;

4)    prezentowania firmy w katalogu pracodawców;

5)    dostęp do oferty współpracy z ACK;

6)    dostęp do informacji o Targach Pracy UEK;

7)    aktywowaniu Newslettera z ogólnymi informacjami.

 

III.  Dane osobowe

§ 3

1.     Dokonując Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie niezbędnym dla realizacji usług Serwisu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) przez Właściciela Serwisu.

2.     Użytkownik Serwisu ma prawo do wglądu w przekazane dane osobowe oraz do ich modyfikacji na następujących zasadach:

1)    Student ma prawo aktualizacji i zmiany danych osobowych poprzez kontakt z właściwym dziekanatem,

2)    Absolwent ma prawo modyfikować wszystkie dane osobowe na swoim profilu,

w kreatorze CV Użytkownik  ma prawo modyfikować wszystkie dane z wyjątkiem imienia i nazwiska, daty urodzenia, płci.

3)    Pracodawca może modyfikować dane firmy. Przedstawiciel Pracodawcy może modyfikować dane teleadresowe w zakresie własnego profilu

3.     Dane osobowe Użytkowników (Studentów i Absolwentów) gromadzone podczas rejestracji wykorzystywane są do autoryzacji konta Użytkownika, tj. umożliwienia Użytkownikom zalogowania się do systemu (potwierdzenie statusu Studenta / Absolwenta UEK).

4.     Właściciel serwisu UEK nie będzie przekazywać oraz sprzedawać danych użytkowników serwisu podmiotom trzecim.

Dane osobowe użytkowników serwisu będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z działalnością Serwisu, tj.:

1)    identyfikacji użytkowników w momencie tworzenia konta,

2)    umożliwienia użytkownikom aplikowania do ofert pracy/praktyk/staży,

3)    umożliwienia użytkownikom korzystania z kreatora CV,

4)    umożliwienia użytkownikom korzystania z Newslettera, tj. przekazywania informacji związanych z działalnością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Akademickiego Centrum Kariery (treści dotyczące rozwoju zawodowego, badania losów absolwentów i bieżących wydarzeniach na UEK),

5)    umożliwienia użytkownikom zamieszczanie ofert pracy/praktyk/staży,

6)    przekazywania użytkownikom serwisu  informacji o współpracy w ramach realizowanych projektów, Targów Pracy, szkoleń i innych wydarzeń organizowanych przez ACK i UEK.

5.     Użytkownik serwisu (Student/Absolwent) może dobrowolnie i samodzielnie aplikować do ofert zamieszczonych w serwisie. Administrator nie przesyła życiorysów ani żadnych danych osobowych do Pracodawców.

6.     Pracodawca, który otrzymał dokumenty aplikacyjne od Użytkowników (Studentów/Absolwentów) w odpowiedzi na zamieszczoną ofertę zobowiązuje się do przestrzegania ochrony danych osobowych i zobowiązuje się do wykorzystywania ich w tylko w celach rekrutacyjnych.

7.     Administrator nie udostępnia danych osobowych Studentów i Absolwentów Pracodawcom i osobom trzecim.

8.     Po zalogowaniu użytkownika komunikacja pomiędzy przeglądarką, a serwerem będzie odbywać się po protokole https (szyfrowana za pomocą certyfikatu SSL). Dodatkowo bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

                                                                                                                                          

§ 4

1.     Administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z siedzibą przy ul. Rakowickiej 27 (31-510 Kraków).

2.     Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na potrzeby funkcjonowania Serwisu jest Akademickie Centrum Kariery Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 (31-510 Kraków).

3.     W trakcie Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Serwisu wiadomości systemowych oraz informacji z zakresu, które obejmują usługi świadczone Użytkownikowi (Newsletter). Użytkownik otrzymuje Newsletter na podany adres e-mail.

4.     Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia problemu zakłócającego funkcjonowanie Konta lub Serwisu.

5.     Użytkownik ma również prawo zażądać zaprzestania przetwarzania tych danych poprzez usunięcie konta z systemu.

 

IV. Zasady korzystania z Serwisu

§ 5

1.     Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

2.     Ogłoszenie dodane do Serwisu, będzie widoczne na stronie po zatwierdzeniu przez pracownika ACK.

3.     Administrator ma prawo do odmowy przyjęcia, a także do usunięcia oferty pracy/praktyk/staży, ogłoszenia, informacji w aktualnościach, baneru, treści mailingu bez podania przyczyn.

4.     Administrator po wyrażaniu zgody na otrzymywanie Newslettera przez Użytkownika (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych) będzie wysyłać na podany przez użytkownika adres e-mail treści związane z prowadzoną działalnością pośrednictwa pracy oraz działalnością edukacyjną. W szczególności będą to aktualne oferty pracy, informacje o szkoleniach, spotkaniach z pracodawcami, targach pracy etc. Zgodę na otrzymywanie Newslettera można cofnąć logując się na założone konto w Serwisie.

5.     Osoby nie posiadające konta użytkownika rezygnację z Newslettera składają na stronie głównej Serwisu w Newsletterze.

6.     Informacje na temat otrzymywania niepożądanej poczty, uwagi dotyczące treści Serwisu należy kierować do Akademickiego Centrum Kariery UEK na e-mail kariery@uek.krakow.pl.

7.     Akademickie Centrum Kariery zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do konta, oraz usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyn. Ponadto Akademickie Centrum Kariery zastrzega sobie prawo do umożliwienia utworzenia konta w serwisie Akademickiego Centrum Kariery przy użyciu adresu e-mail używanego wcześniej przez innego Użytkownika, którego konto zostało usunięte.

 

V.  Ochrona praw własności intelektualnej

§ 6

1.     Serwis oraz wszelkie treści w nim zawarte, wzory dokumentów, materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są własnością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i są chronione prawnie przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) lub przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 późn. zm.).

2.     Kopiowanie elementów strony, informacji, tekstów, zdjęć czy też innych elementów graficznych, jak również znaków graficznych zamieszczonych na stronie do celów publicznych lub komercyjnych (m.in. w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej), bez uprzedniej zgody Administratora, jest zabronione.

3.     Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych w serwisie internetowym ACK w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników, z wyjątkiem danych osobowych.

4.     Użytkownik zamieszczając w Serwisie dane osobowe, pliki graficzne, materiały, wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Administratora na wszystkich polach eksploatacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 

VI.  Odpowiedzialność

§ 7

1.   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

1)    treść oraz formę informacji zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników,

2)    treść merytoryczną ofert pracy, staży i praktyk zamieszczonych na stronie bezpośrednio przez Pracodawców, a także oferowane przez nich warunki pracy,

3)    ewentualne szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe związane z korzystaniem z Serwisu,

4)    zawartość stron internetowych nie stanowiących własności ACK, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na niniejszej Stronie,

5)    prawdziwość danych umieszczonych przez Studenta/Absolwenta w CV,

6)    nieprawidłowe wykorzystanie danych przez Pracodawcę,

7)    szkody powstałe w wyniku awarii, błędów oraz problemów lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu.

2.   Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści publikowane w Serwisie były rzetelne i wiarygodne, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania zawartych w serwisie publikacji i wzorów.

3.   Użytkownik publikujący treści naruszające prawo lub dobra osób trzecich, w szczególności podając nieprawdziwe dane, ujawniając jakąkolwiek poufną informację, może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność cywilną lub karną.

4.   Użytkownik wyłącznie na własną odpowiedzialność korzysta z treści lub materiałów zamieszczonych w Serwisie.

5.   Wypowiedzi i poglądy wyrażane przez Użytkowników, zamieszczane przez nich w Serwisie, nie powinny być w żadnym wypadku przypisywane Właścicielowi Serwisu bądź Administratorowi.

6.   Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych usług oraz za skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników zobowiązań.

 

§ 8

1.     Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań na rzecz prawidłowego działania Serwisu.

2.     W sytuacji otrzymania przez Administrator zawiadomienia z urzędu bądź innej instytucji o nielegalnym charakterze danych zawartych w Serwisie, Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę powstałą przez uniemożliwienie mu dostępu do tych danych.

3.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materialne i niematerialne szkody, wywołane podczas użytkowania Serwisu oraz za nieuprawnione zdobycie danych osobowych Użytkowników przez osoby trzecie przez zabroniony dostęp do bazy danych lub działalność hakerów.

 

§ 9

1.     Administrator jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwej ochrony danych Użytkowników.

2.     Administrator ma obowiązek podjąć wszelkie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie treści niezgodnych z Regulaminem oraz prawem

 

VII.  Postanowienia końcowe

§ 10

1.     Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie, o czym ma obowiązek niezwłocznie poinformować Użytkownika.

2.     Informacje o zmianie Regulaminu zostaną przekazane Użytkownikowi za pomocą komunikatu systemowego, wysłanego na adres e-mail Użytkownika.

3.     Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia, określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, z przyczyn niezależnych od Serwisu.

4.     Użytkownik może nie wyrazić zgody na akceptację zmian wprowadzonych do Regulaminu. Powinien wówczas poinformować o tym fakcie Administratora Serwisu za pomocą poczty elektronicznej. Skutkiem przesłania takiej informacji będzie natychmiastowe zaprzestanie świadczenia na rzecz użytkownika usług Serwisu.

5.     W przypadku braku akceptacji Regulaminu utworzenie konta w Serwisie jest niemożliwe.

§ 11

1.     W sytuacjach nieokreślonych Regulaminem stosuje się przepisy prawa w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego.

2.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.04.2010 r.