Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna strony z głownej O nas
Kontakt z ACK

Dane teleadresowe

 

O nas

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dąży do gruntownego wykształcenia studentów w dziedzinie szeroko rozumianego biznesu, a działające od 2000 roku Akademickie Centrum Kariery pomaga studentom i absolwentom w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy.

ACK dąży do budowania relacji pomiędzy studentami i absolwentami Uczelni, a firmami, aby:
- umożliwić studentom zdobycie doświadczenia zawodowego,
- ułatwić absolwentom rozpoczęcie kariery zawodowej,
- zapewnić pracodawcom dynamicznych i pełnych zapału pracowników.

Misją ACK jest pomoc studentom w identyfikacji własnych możliwości na rynku pracy, a następnie pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego tak, aby wejście na rynek pracy było uwieńczone sukcesem.

Nasze główne działania to:
- prowadzenie internetowego serwisu o rynku pracy i serwisu rekrutacyjnego www.kariery.uek.krakow.pl,
- organizacja szkoleń przygotowujących do adaptacji na rynku pracy,
- indywidualne doradztwo zawodowe,
- organizacja praktyk w kraju i za granicą,
- organizacja spotkań z pracodawcami i Targów Pracy,
- realizacja kampanii promujących programy rynku pracy skierowane do studentów i absolwentów.

Akademickie Centrum Kariery jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jako:
- agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- agencja doradztwa personalnego,
- agencja poradnictwa zawodowego.
Jesteśmy członkiem Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego.

Nasz zespół: