Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna strony z głownej O nas
Kontakt z ACK

Dane teleadresowe

 

O nas

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dąży do gruntownego wykształcenia studentów w dziedzinie szeroko rozumianego biznesu, a działające od 2000 roku Akademickie Centrum Kariery pomaga studentom i absolwentom w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy.

ACK dąży do budowania relacji pomiędzy studentami i absolwentami Uczelni, a firmami, aby:
- umożliwić studentom zdobycie doświadczenia zawodowego,
- ułatwić absolwentom rozpoczęcie kariery zawodowej,
- zapewnić pracodawcom dynamicznych i pełnych zapału pracowników.

Misją ACK jest pomoc studentom w identyfikacji własnych możliwości na rynku pracy, a następnie pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego tak, aby wejście na rynek pracy było uwieńczone sukcesem.


Nasze główne działania to:
- prowadzenie internetowego serwisu o rynku pracy i serwisu rekrutacyjnego www.kariery.uek.krakow.pl,
- organizacja szkoleń przygotowujących do adaptacji na rynku pracy,
- indywidualne doradztwo zawodowe,
- organizacja praktyk w kraju i za granicą,
- organizacja spotkań z pracodawcami i Targów Pracy,
- realizacja kampanii promujących programy rynku pracy skierowane do studentów i absolwentów.

Akademickie Centrum Kariery jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jako:
- agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- agencja doradztwa personalnego,
- agencja poradnictwa zawodowego.
Jesteśmy członkiem Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego.

Nasz zespół: 

Maja Timler-Świech - kierownik ACK 

 • Koordynator projektów realizowanych przez biuro (Praktyki Erasmus +, Targi Pracy UEK, 4 sfery kariery)
 • Erasmus +  praktyki - współpraca z firmami
 • Współpraca z firmami i instytucjami rynku pracy
 • Badanie Losów Absolwentów
 • Doradztwo dla pracodawców w zakresie Employer Branding
 • Doradztwo Zawodowe
 • Rekrutacja do firm
 • Działalność promocyjna 

e-mail: timlerm@uek.krakow.pl

Adriana Szostak - Koordynator programu praktyk Erasmus+

 • Współpraca z firmami
 • Rekrutacja do firm  
 • Działalność promocyjna
 • Doradztwo zawodowe

e-mail: szostaka@uek.krakow.pl

Monika Weryszko

 • Współpraca z firmami
 • Rekrutacja do firm
 • Doradztwo zawodowe
 • Badanie Losów Absolwentów
 • Działalność promocyjna, obsługa social media ACK

e-mail: weryszkm@uek.krakow.pl

Paulina Sibiga 

 • Koordynator Akademii Rozwoju
 • Współpraca z firmami
 • Rekrutacja do firm  
 • Doradztwo zawodowe

e-mail: sibigap@uek.krakow.pl

Joanna Pietrucha -  nieobecna

 • Badanie Losów Absolwentów  
 • Współpraca z firmami 
 • Rekrutacja do firm
 • Działalność promocyjna

e-mail: pietrucj@uek.krakow.pl