Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Kariera Poradnik planowania kariery Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna następuje po wstępnym zaakceptowaniu profilu kandydata, który wyłania się na podstawie analizy jego dokumentów aplikacyjnych. Celem wywiadu jest sprawdzenie, uzupełnienie i doprecyzowanie interesujących pracodawcę informacji oraz diagnoza kompetencji miękkich wymaganych na oferowanym stanowisku. Przebieg
i charakter rozmowy kwalifikacyjnej zależy w dużym stopniu od tego, kim jest osoba prowadząca rekrutację i na czym polega specyfika oferowanego stanowiska. Wywiad może być prowadzony bezpośrednio przez pracodawcę czy upoważnionych przez niego pracowników lub przez konsultantów agencji doradztwa personalnego. W drugim przypadku kandydat często dopiero podczas rozmowy kwalifikacyjnej poznaje nazwę potencjalnego pracodawcy.

O terminie rozmowy kandydat zostaje powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Już pierwszy telefoniczny kontakt z kandydatem jest dla osoby prowadzącej rekrutację źródłem cennych informacji, szczególnie gdy oferowane stanowisko wymaga wysokich umiejętności interpersonalnych (np. obsługa klienta). Spodziewając się odpowiedzi na swoją aplikację, kandydat powinien uprzejmie odbierać wszystkie telefony. Podczas rozmowy telefonicznej należy zanotować termin i miejsce spotkania oraz nazwisko osoby, która będzie je prowadzić.

Rozmowa kwalifikacyjna powinna zostać poprzedzona starannym przygotowaniem. Polega ono na przypomnieniu sobie informacji zgromadzonych w trakcie opracowywania dokumentów aplikacyjnych. Kandydat powinien przyswoić sobie wiedzę na temat szczegółowego zakresu obowiązków przypisanych do oferowanego stanowiska, wymagań pracodawcy i działalności firmy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie mógł wykazać się znajomością produktów i usług oferowanych przez firmę oraz jej głównych klientów i kontrahentów.

Przygotowanie do rozmowy obejmuje również szczegółową analizę własnego życiorysu. Należy usystematyzować historię swojego zatrudnienia i przypomnieć sobie zakresy obowiązków na zajmowanych stanowiskach. Kandydat musi uświadomić sobie,
że podczas profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej każdy punkt jego CV poddany zostanie weryfikacji. Osoby doświadczone w dziedzinie rekrutacji z łatwością odkryją wszelkie nieścisłości czy przekłamania. Ważne, aby umieć uzasadnić każde stwierdzenie zawarte w dokumentach aplikacyjnych. Aby przekonać się, czy zawarty w życiorysie
i liście motywacyjnym opis kompetencji pozostaje w zgodzie z prawdą, osoba prowadząca wywiad pyta najczęściej o przykłady konkretnych sytuacji, w których kandydat wykazał się posiadanymi umiejętnościami.

Warto przed zaaranżowanym spotkaniem poznać styl pracy osoby rekrutującej
i odpowiedzieć sobie na pytania, które mogą paść pod czas rozmowy. Historia zatrudnienia kandydata, jego motywacja do objęcia oferowanego stanowiska oraz jego plany zawodowe są obszarem zainteresowań pytającego. Stara się on poznać cechy osobowości kandydata i jego umiejętności interpersonalne. Poniżej znajdują się przykładowe pytania, zadawane najczęściej osobom ubiegającym się o pracę.

 

Pytania dotyczące przebiegu kariery zawodowej:

• Jakie zadania wykonywałeś w poprzednich miejscach zatrudnienia?

• Jakie są Twoje największe osiągnięcia zawodowe i dzięki czemu udało Ci się je zrealizować?

• Jakie wyniki uzyskiwałeś podczas pracy na poprzednich stanowiskach i w jaki sposób oceniali je Twoi zwierzchnicy?

• Które z poprzednio wykonywanych obowiązków lubiłeś najbardziej, a które odpowiadały Ci w najmniejszym stopniu?

• Które ze zdobytych doświadczeń zawodowych mogą przydać się w pracy
na oferowanym stanowisku?

• Dlaczego chcesz zmienić pracę?

 

Motywacja do podjęcia proponowanego stanowiska:

• Dlaczego chcesz pracować akurat w tej firmie?

• Co wiesz o pracy w tej firmie?

• Jaki wkład możesz wnieść w rozwój firmy?

• Jakie są Twoje oczekiwania finansowe i pozapłacowe?

• Jakie są Twoje plany zawodowe?

• Kim chciałbyś być za 10 lat?

• Jak długo chciałbyś pracować na tym stanowisku?

• Na jakie stanowiska aplikowałeś w ostatnim czasie?

 

Cechy osobowości kandydata:

• Jakie są Twoje trzy największe wady i zalety?

• Co było największym osiągnięciem w Twoim życiu?

• Czego oczekujesz od swoich współpracowników?

• Jak spędzasz wolny czas?

• Czego nie potrafisz zaakceptować u ludzi, z którymi pracujesz?

• Wolisz pracę samodzielną czy zespołową?

• Jakiego chciałbyś mieć szefa?

 

Dobre przygotowanie pomaga kandydatom na poznanie swoich mocnych i słabych stron z perspektywy pracodawcy i pomaga skierować rozmowę na te pierwsze. Znajomość zasad obowiązujących podczas rozmowy oraz pytań, które mogą paść w jej trakcie, pozwala na zredukowanie do minimum stresu związanego ze spotkaniem, co wpływa korzystnie na autoprezentację kandydata.

 

Kilka zasad savoir-vivre’u

Osoba prowadząca wywiad dokonuje diagnozy kompetencji i predyspozycji kandydata, posługując się dwoma podstawowymi metodami – analizą odpowiedzi oraz obserwacją wyglądu i zachowań kandydata. W pewnych zawodach nienaganna prezencja stanowi warunek sukcesu, a wtedy pierwsze wrażenie, jakie kandydat wywiera na osobie rekrutującego, może mieć decydujące znaczenie. Dlatego warto zadbać o odpowiedni
do sytuacji strój. Kandydat powinien dołożyć starań, aby na spotkaniu pojawić się
w świeżym i eleganckim ubraniu. Zwykle mężczyzn obowiązuje garnitur, a kobiety garsonka, choć w niektórych firmach podchodzi się do tych zasad bardziej elastycznie. Na spotkanie należy przyjść punktualnie. Powitanie inicjuje gospodarz spotkania.
On pierwszy przedstawia się i wyciąga rękę. Uścisk dłoni stanowi nie tylko powitalny rytuał, ale i istotną wskazówkę, co do pewnych cech kandydata. Wilgotne dłonie mogą wskazywać na zdenerwowanie, a zbyt słaby, „martwy” uścisk świadczy o niskiej pewności siebie i braku zdecydowania. Po powitaniu kandydat powinien zająć wskazane przez gospodarza miejsce (nie wolno siadać przed powitaniem). Podczas rozmowy najlepiej zachowywać się naturalnie. Ważne, aby utrzymywać dobry kontakt wzrokowy
z rozmówcą, przyjąć pogodny wyraz twarzy oraz pamiętać o uśmiechu. Zachowanie powinno być dostosowane do norm obowiązujących na stanowisku, o które kandydat się ubiega. Należy wysłuchać co przyszły pracodawca ma do powiedzenia oraz zachowywać się dyplomatycznie, nie atakować i nie krytykować pracodawcy.

Sekret udanej rozmowy kwalifikacyjnej leży w dobrym przygotowaniu oraz przyjaznym nastawieniu do osoby rozmówcy. Kandydat powinien współpracować z rozmówcą,
a wystrzegać się postawy obronnej (która świadczy o tym, że czuje niepewność
i zagrożenie). Najlepiej współpracować z osobą prowadzącą wywiad, uważnie
jej słuchając i odpowiadając w konkretny i rzeczowy sposób na jej pytania.