Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Kariera Kariera urzędnika Profil urzędnika

Profil urzędnika

Praca na stanowisku urzędnika wiążę się z koniecznością przestrzegania określonego systemu wartości, norm i procedur, a w szczególności zasad: rzetelności, profesjonalizmu, bezstronności i neutralności politycznej. Wymagana jest także gotowość do pracy na różnych stanowiskach i w różnych miejscowościach.

Urzędnicy służby cywilnej muszą nieustannie się doskonalić, aby móc sprostać nowym wyzwaniom i przystosować się do zachodzących zmian. Przynależność do służby cywilnej prestiż i wyróżnienie, a status prawny i finansowy urzędnika są gwarancją jego bezstronności, rzetelności i przestrzegania prawa.

W Polsce rekrutacją na stanowiska administracji rządowej zajmuje się Urząd Służby Cywilnej. W skład korpusu służby cywilnej wchodzą pracownicy oraz osoby posiadające status urzędnika służby cywilnej. Pracownicy i urzędnicy zatrudnieni są w około 2 tysiącach urzędów administracji rządowej: w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, ministerstwach, urzędach centralnych (np. w Głównym Urzędzie Statystycznym), w urzędach im podległych (m.in. w izbach i urzędach skarbowych), w urzędach wojewódzkich.

Osoby zainteresowane karierą w służbie cywilnej przede wszystkim powinny zaprenumerować elektroniczny Biuletyn Służby Cywilnej. Biuletyn ukazuje się dwa razy w miesiącu, a publikowane są w nim ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy. Jest on dostępny na stronie internetowej Urzędu Służby Cywilnej (http://www.usc.gov.pl) lub w Centrum Informacyjnym Służby Cywilnej. Nabór na stanowiska jest otwarty i konkurencyjny.

Oznacza to, że może zgłosić się każdy, kto spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o wolnym stanowisku. Poszczególne urzędy prowadzą rekrutację we własnym zakresie. Pracodawca określa w ogłoszeniu zakres obowiązków na danym stanowisku pracy i konieczne wymagania. Pracodawca określa też, jak będzie przebiegał proces naboru. Wyniki badań prowadzonych przez Urząd Służby Cywilnej wskazują, iż najczęściej stosowanymi narzędziami selekcji jest analiza dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna. Z reguły powoływane są w tym celu komisje rekrutacyjne, których członkami są pracownicy urzędów.