Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Kariera Informacje dla studentów z niepełnosprawnością Stypendia zagraniczne

Stypendia zagraniczne

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie umożliwia wyjazdy na stypendia zagraniczne do wielu krajów europejskich. Wyjazdy te są organizowane przez Biuro Programów Zagranicznych w ramach programu Erasmus, który w szczególny sposób traktuje osoby niepełnosprawne. Specjalnie dla nich został utworzony odrębny fundusz, który umożliwia pokrycie kosztów związanych z potrzebami osób niepełnosprawnych.

O dodatkowe stypendia z tego specjalnego funduszu, utworzonego z myślą o osobach niepełnosprawnych, mogą ubiegać się studenci i wykładowcy uczestniczący w wymianie stypendialnej o znacznym stopniu niepełnosprawności, tzn. z dużymi ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu się (np. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), osoby niesłyszące, niewidome. Osoby zamierzające ubiegać się o stypendia z funduszu dla osób niepełnosprawnych powinny za pośrednictwem uczelni macierzystej złożyć do Narodowej Agencji Programu Erasmus następujące dokumenty: 

  • - wniosek (potwierdzony przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus oraz pełnomocnika uczelnianego ds. osób niepełnosprawnych) w formie standardowego formularza, zawierający wyczerpujące informacje na każde podane zagadnienie (elektroniczny wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej Narodowej Agencji); zalecamy elektroniczne wypełnienie wniosku i jego wydrukowanie po wpisaniu wszystkich informacji;
  • - zaświadczenie lekarskie potwierdzające rodzaj i stopień niepełnosprawności (zaświadczenie będzie wystawione w języku polskim, prosimy jednak studenta/nauczyciela akademickiego, aby przetłumaczył treść zaświadczenia na język angielski lub przepisał zaświadczenie w sposób pozwalający za jednoznaczne odczytanie zapisu);
  • - kosztorys wydatków związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej (według wzoru stanowiącego część formularza), zawierający informację na temat innych źródeł finansowania oraz wskazanie kwoty wnioskowanej;
  • - dokumentację potwierdzającą, iż uczelnia przyjmująca jest świadoma stopnia niepełnosprawności studenta/nauczyciela akademickiego i jest w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki nauki/pracy. Termin składania dokumentów ustalany jest w każdym roku akademickim.
Wszelkie informacje na temat Programu Erasmus można znaleźć na stronie http://erasmus.org.pl/

 

Pozostałe informacje dotyczące udziału w programie Erasmus na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdują się na stronie Biura Programów Zagranicznych www.bpz.uek.krakow.pl