Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Kariera Informacje dla Absolwentów Finansowanie kosztów egzaminów, licencji

Finansowanie kosztów egzaminów, licencji

Podstawa prawna:

-        Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 40 ust.3a)

  • Dofinansowaniem mogą być objęte koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszy uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
  • Kwota dofinansowania nie może przekraczać przeciętnego wynagrodzenia za pracę.
  • Starosta podpisuje z uprawnionym umowę o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.
  • Dodatkowo starosta może sfinansować z Funduszu Pracy koszty przejazdu na egzamin, w formie zwrotu poniesionych przez osobę bezrobotną wydatków.