Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Kariera Informacje dla Absolwentów Dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny

Podstawa prawna:

    -      Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 53)

    -      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.

 

  • Jest to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub  w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

 

Dodatek aktywizacyjny – jak długo można go otrzymywać?

  •  W przypadku bezrobotnego, mającego prawo do  zasiłku, który za własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową – dodatek będzie przysługiwać przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych.
  • W przypadku podjęcia zatrudnienia w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy – dodatek będzie przysługiwał przez cały okres, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych.