Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Kariera Informacje dla Absolwentów Absolwent uczelni wyższej – ubezpieczenie zdrowotne

Absolwent uczelni wyższej – ubezpieczenie zdrowotne

  • Osoby studiujące, które przekroczyły 18 rok życia są nadal objęte ubezpieczeniem zdrowotnym na czas kontynuacji nauki – są objęte ubezpieczaniem rodziców.
  • Studenci po ukończeniu 26 roku życia nie mogą korzystać z ubezpieczenia rodziców. Fakt ukończenia 26 roku życia zgłaszają na uczelni, która zobowiązana jest zgłosić studenta do ubezpieczenia – nie dotyczy to studentów pracujących.
  • Prawo do świadczeń zdrowotnych dla absolwentów oraz osób skreślonych z listy studentów lub uczniów, ustaje po upływie 4 miesięcy. Prawo do świadczeń wobec studentów trwa przez 4 miesiące bez względu na przyczynę zakończenia nauki (ukończenie studiów, relegowanie z uczelni, samodzielna rezygnacja).