Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Erasmus + Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów

Rekrutacja trwa do 24 maja 2018 r. !

Co warto wiedzieć przed praktyką?

Wyjazd do pracy za granicą wiąże się z dużą odpowiedzialnością i samodzielnością. Pierwszym sprawdzianem tej samodzielności jest znalezienie pracodawcy. Zachęcamy do aktywnego poszukiwania miejsca praktyk, by jak najlepiej dopasować ofertę pracodawcy do swoich oczekiwań, a jednocześnie zwiększyć szanse na wyjazd (studenci mogą liczyć na dodatkowe punkty w czasie rekrutacji). Program praktyki musi być zgodny z kierunkiem studiów, w razie wątpliwości prosimy o kontakt.


Jak się przygotować?

Przed wyborem kraju i pracodawcy, warto sprawdzić opinie stypendystów Erasmusa, którzy pracowali za granicą, zasięgnąć informacji na forach internetowych.  Pomocna może okazać się giełda informacji studentów Erasmusa dostępna pod adresem www.erasmus.org.pl , gdzie można poznać opinie na temat realizacji stażu, kwestii dotyczących zakwaterowania, kosztów utrzymania oraz uzyskać kontakty do byłych stypendystów.

Akademickie Centrum Kariery organizuje także spotkania informacyjne na temat praktyk przed i w trakcie rekrutacji, szukaj informacji na temat spotkań w kalendarium.


Jak długo trwają praktyki?

Praktyka musi trwać minimum 2 miesiące kalendarzowe (miesiąc liczony jest jako 30 dni). Natomiast grant jest przyznawany na maksimum 3 miesiące.

W programie Erasmus+ nie będzie można stosować rozwiązania polegającego na realizacji praktyki przez okres dłuższy niż okres finansowania pobytu. Okres na jaki będzie zawierana pierwotna umowa ze studentem, musi być taki sam, jak okres finansowania wyjazdu. Nie można więc stosować rozwiązania, które zakłada pobyt np. 6-cio miesięczny, ale przyznanie dofinansowania jedynie na okres np. 3 miesięcy.

Natomiast przedłużenia pierwotnie uzgodnionego okresu pobytu bez finansowania (o ile stypendysta będzie zainteresowany takim rozwiązaniem) będzie możliwe. Na przykład, umowa podpisana na trzy miesiące z  finansowaniem, może być przedłużona na kolejny okres bez finansowania. Przedłużenie pobytu będzie się oczywiście wiązać z uzgodnieniem „Porozumienia o programie zajęć/ praktyki” na dodatkowy okres. Zmiana powinna być uzgodniona nie później niż na jeden miesiąc przed zakończeniem pierwotnego pobytu. 


W jakich krajach można odbywać praktyki?

Praktykę można realizować na terenie kraju członkowskiego UE, krajów EOG oraz Turcji.

Oto lista krajów: Austria , Belgia, Bułgaria , Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Udział Szwajcarii w programie Erasmus+  zostaje zawieszony. Wyjazdy do Szwajcarii nie będą mogły być więc finansowane z budżetu programu Erasmus. 


Kto może zostać moim pracodawcą?

Praktykę można odbywać w zagranicznym przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub  innej instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, jednostka administracji itp.). Nie można odbyć praktyki Erasmus w placówce dyplomatycznej swojego kraju, w instytucji unijnej ani w instytucji zarządzającej programami unijnymi.

 

Ile wynosi wysokość grantu?

Wysokość grantu uzależniona jest od kraju odbywania praktyk.* Ubiegając się o praktykę zagraniczną należy być świadomym, że otrzymane środki są tylko częściowym dofinansowaniem pobytu i niezależnie od formy wyjazdu należy przewidzieć własny budżet. Środki przekazywane są studentom na konto w dwóch ratach: I rata (do 95% kwoty) po podpisaniu umowy i II rata (pozostała kwota) – po rozliczeniu praktyki.

Stawki_Erasmus 2017

*Dodatkowe informacje dla studentów otrzymujących stypendium socjalne lub posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Niekiedy firmy dofinansowują pobyt na praktykach. Oprócz wyjazdów z grantem możliwy jest wyjazd bez grantu, ale w ramach programu Erasmus. Taka praktyka również jest zaliczana do dorobku studenta.

 

POSZUKIWANIE PRACODAWCY

Znalezienie miejsca praktyki będzie wymagało od Ciebie zaangażowania. Powinieneś przygotować zapytanie o możliwość odbycia praktyki do przyszłego pracodawcy i rozesłać je do firm, które działają w obszarach zgodnych z danym kierunkiem studiów.

Po nawiązaniu kontaktu z potencjalną instytucją goszczącą, student może zwrócić się do niej z prośbą o uzupełnienie i odesłanie Internship Confirmation. Dokument ten stanowi wstępną deklarację gotowości przyjęcia studenta na praktyki w ramach programu Erasmus. Natomiast jeśli pracodawca jest zdecydowany, by przyjąć Cię na praktykę, a Tobie odpowiadają proponowane przez niego warunki -  poproś od razu o wypełnienie Learning Agreement for traineeships. Jest to najważniejszy dokument stanowiący porozumienie o programie praktyk, wiążace trzy strony: studenta, pracodawcę i uczelnię. Jest dokumentem niezbędnym do realizacji praktyk.

Innym sposobem poszukiwania miejsca praktyk jest korzystanie z kontaktów posiadanych przez pracowników naukowych z macierzystego kierunku. Proponujemy również rozpocząć poszukiwania od następujących miejsc w sieci: