Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Ankiety

Ankiety

2010-11-24

Ankieta Absolwenta - 1

Szanowny Absolwencie, zwracamy się do Ciebie z prośbą o udział w badaniu, które Akademickie Centrum Kariery UEK prowadzi z Katedrą Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Badanie ma za zadanie śledzenie losów zawodowych absolwentów, z uwzględnieniem tego, czy podejmują oni pracę zgodną z profilem i poziomem wykształcenia oraz jak przydatna jest im wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów. Badanie jest skierowane do osób, które ukończyły studia w UEK w ostatnim roku, na pierwszym lub drugim stopniu i znajdują się przed obroną lub bezpośrednio po obronie. Twoje dane osobowe generowane będą automatycznie z bazy „dziekanat” i wykorzystywane będą tylko w celach identyfikacyjnych oraz do przeprowadzania analiz przekrojowych wyników. Dane osobowe nie będą upubliczniane i przekazywane innym podmiotom. Na pytania oznaczone czerwonym kwadratem konieczne jest udzielenie obowiązkowej odpowiedzi. Po wypełnieniu całej ankiety proszę nacisnąć przycisk: WYŚLIJ

Zobacz więcej

2011-07-28

Ankieta Absolwenta -2

Szanowny Absolwencie, zwracamy się do Ciebie z prośbą o udział w badaniu, które Akademickie Centrum Kariery UEK prowadzi z Katedrą Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Badanie ma za zadanie śledzenie losów zawodowych absolwentów, z uwzględnieniem tego, czy podejmują oni pracę zgodną z profilem i poziomem wykształcenia oraz jak przydatna jest im wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów. Badanie jest skierowane do osób, które ukończyły studia w UEK co najmniej 12 miesięcy temu, na pierwszym lub drugim stopniu. Dane dotyczące studentów generowane będą automatycznie z bazy „dziekanat” i wykorzystywane będą tylko w celach identyfikacyjnych oraz do przeprowadzania analiz przekrojowych wyników. Dane osobowe nie będą upubliczniane i przekazywane innym podmiotom. Na pytania oznaczone czerwonym kwadratem konieczne jest udzielenie obowiązkowej odpowiedzi. Po wypełnieniu całej ankiety proszę nacisnąć przycisk: WYŚLIJ

Zobacz więcej

2010-09-14

Newsletter ACKUEK

Newsletter dla ACKUEK

Zobacz więcej