Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Aktualności Hurry Up! XIII Letnie Praktyki Badawcze w Polskiej Akademii Nauk

Hurry Up! XIII Letnie Praktyki Badawcze w Polskiej Akademii Nauk

Zapraszamy studentów i doktorantów kierunków ścisłych, ekonomicznych i technicznych do wzięcia udziału w XIII Letnich Praktykach Badawczych.

 

Oferujemy:

- udział w seminariach, warsztatach w ramach poszukiwania nowych nisz technologicznych,

- możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy w obszarze technologii grafenowych,

- udział w różnorodnych projektach,

- rozwiazywanie rzeczywistych problemów firm i instytucji,

- łączenie badan naukowych z biznesem,

- prace w interdyscyplinarnych zespołach,

- najlepsze brytyjskie wzorce.

 

Dodatkowo, podczas praktyk, organizowane są szkolenia ze sposobów prezentacji, odpowiedniego tworzenia dokumentacji i inne. Projekty zakończone z reguły raportem podsumowującym, niejednokrotnie przekazywanym następnie zleceniodawcy prac.

 

Wymagania:

- zainteresowania naukowe w dziedzinach takich jak matematyka, informatyka, ekonomia, a także naukach technicznych,

- zapal i predyspozycje do pracy naukowej,

- chęć pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania doświadczenia zawodowego.

 

Zajmiesz się:

- praktycznymi zastosowaniami matematyki (np. modelowanie procesów przemysłowych, optymalizacja złożonych systemów);

- modelowaniem rynków finansowych, problemami algorytmicznego wsparcia sektora finansowego;

- analiza danych metodami statystycznymi, eksploracji danych czy Big Data;

- zarzadzaniem projektami i rozwijaniem start-upów

- future studies w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływu na różne obszary gospodarki;

 

Letnie Praktyki Badawcze odbywają się w okresie lipiec-wrzesień 2017 r. w Warszawie.

Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendacje od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: kontakt@praktyki.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny LPB/XT/2017.

Zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania się. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30.06.2017 r., jednak będą one oceniane na bieżąco, dlatego organizatorzy rezerwują sobie prawo do zakończenia ich przyjmowania w dowolnym momencie.

Więcej informacji dotyczących Letnich Praktyk Badawczych znajduje się na stronie: www.praktyki.waw.pl